La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de data 22 de juliol de 2016, va acordar atorgar una subvenció a l’EMD de la Serra d’Almos, per un import de 5.194,59€, per a destinar-los a la millora d’equipaments municipal d’interès ciutadà.

En el nostre cas, han servit per eliminar les barreres arquitectòniques a l’accés al local de la Societat.