La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 27 de juliol de 2018, va acordar atorgar una subvenció a l’EMD de la Serra d’Almos per import de 689,81 €, per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament del Consultori Mèdic Local.

Divulgacio PLA_NORMES_2013