La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 15 de desembre de 2017, va acordar atorgar una subvenció a l’EMD de la Serra d’Almos per import de 73.360,00€, per al finançament de la Pavimentació i millora de la xarxa de subministrament d’aigua i clavegueram al carrer de les Escoles.