Aquest es el calendari de pagaments per al 2016

Concepte Dates de cobrament
IMP. VEHICLES TRAC. MEC Maig
IBI URBANA Agost
IBI RÚSTICA Agost
IAE Setembre
TAXES I PREUS PÚBLICS Setembre
SUBMINISTRAMENTD’AIGUA (Trimestral) març, juny, stembre i desembre