Ajuts i Subvencions

/Ajuts i Subvencions

La Diputació de Tarragona atorga una subvenció a l’EMD de La Serra d’Almos per a Despeses Corrents

desembre 15, 2022|Ajuts i Subvencions, General|

La Diputació de Tarragona, mitjançant un Acord de Junta de Govern, de data 22 de febrer de 2022, va acordar atorgar una subvenció a EMD La Serra d’Almos, per un import de 26.0000,00 €, per a destinar-los al Programa de Despesa Corrent 2022.

Subvenció de la Diputació de Tarragona per un import de 13.883,91 €

desembre 2, 2022|Ajuts i Subvencions|

La Diputació de Tarragona, mitjançant un Acord de Junta de Govern, de data 20 de setembre de 2022, va acordar atorgar una subvenció a EMD La Serra d’Almos, per un import de 13.883,91 €, del Programa de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2022, per destinar-los a actuacions de protecció de [...]

Subvenció de la Diputació de Tarragona per un import de 11.801,60 €

febrer 24, 2022|Ajuts i Subvencions|

La Diputació de Tarragona, mitjançant un Acord de Junta de Govern, de data 21 de desembre de 2021, va acordar atorgar una subvenció a EMD La Serra d’Almos, per un import de 11.801,60 €, del Programa de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2021, per destinar-los a actuacions de protecció [...]

La Diputació de Tarragona atorga una subvenció a l’EMD de La Serra d’Almos per a Despeses Corrents

setembre 22, 2021|Ajuts i Subvencions|

La Diputació de Tarragona, mitjançant un Acord de Junta de Govern, de data 27 d'octubre de 2020, va acordar atorgar una subvenció a EMD La Serra d’Almos, per un import de 26.0000,00 €, per a destinar-los al Programa de Despesa Corrent 2021.

Subvenció de la Diputació de Tarrgona, per un import de 5.000,00€

abril 7, 2021|Ajuts i Subvencions|

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 14 de juny de 2019, va acordar atorgar una subvenció a l’EMD de la Serra d’Almos per import de 5.000,00 €, per a inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis singulars o patrimonials i de valor cultural.

Nova subvenció de la Diputació de Tarragona

març 25, 2021|Ajuts i Subvencions|

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 01 de desembre de 2020, va acordar atorgar una subvenció a l’EMD de la Serra d’Almos per import de 214,90 €, per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics de titularitat municipal.

La Diputació de Tarragona atorga una subvenció de 7.171,19€

març 11, 2021|Ajuts i Subvencions|

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 27 d'octubre de 2020, va acordar atorgar una subvenció a l’EMD de la Serra d’Almos per import de 7.171,19 €, en matèria de Protecció de la Salut Pública, amb motiu de la COVID19.

Nova subvenció de la Diputació de Tarragona

març 4, 2021|Ajuts i Subvencions|

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 17 de novembre de 2020, va acordar atorgar una subvenció a l’EMD de la Serra d’Almos per import de 7.000,00 €, per al finançament d'activitats culturals populars, en el marc de la normativa COVID-19.

La Diputació de Tarragona atorga la subvenció PAM 2018 i 2019 a l’EMD de La Serra d’Almos

febrer 17, 2021|Ajuts i Subvencions|

La Diputació de Tarragona va atorgar a  l'EMD de La Serra d'Almos, dues subvencions del Pla d'Acció Municipal (PAM), anualitats 2018 i 2019. Aquestes subvencions s'han destinat a la Pavimentació i millora de la xarxa de subministrament d'aigua i clavegueram del carrer Dr. Ramon Margalef de La Serra d'Almos. Anualitat Import 2018 43.596,00€ Acord de Junta [...]

La Diputació de Tarragona atorga una subvenció a l’EMD de La Serra d’Almos per al manteniment del lloc de Secretaria

desembre 4, 2020|Ajuts i Subvencions|

La Diputació de Tarragona, mitjançant un Acord de Junta de Govern, de data 8 de maig de 2020, va acordar atorgar una subvenció a l'EMD de La Serra d'Almos, per un import de 10.000,00 €, per a destinar-los al Programa per al Sosteniment del lloc de Secretaria-Intervenció.