Ajuts i Subvencions

/Ajuts i Subvencions

La Diputació de Tarragona atorga la subvenció PAM 2018 i 2019 a l’EMD de La Serra d’Almos

febrer 17, 2021|Ajuts i Subvencions|

La Diputació de Tarragona va atorgar a  l'EMD de La Serra d'Almos, dues subvencions del Pla d'Acció Municipal (PAM), anualitats 2018 i 2019. Aquestes subvencions s'han destinat a la Pavimentació i millora de la xarxa de subministrament d'aigua i clavegueram del carrer Dr. Ramon Margalef de La Serra d'Almos. Anualitat Import 2018 43.596,00€ Acord de Junta [...]

La Diputació de Tarragona atorga una subvenció a l’EMD de La Serra d’Almos per al manteniment del lloc de Secretaria

desembre 4, 2020|Ajuts i Subvencions|

La Diputació de Tarragona, mitjançant un Acord de Junta de Govern, de data 8 de maig de 2020, va acordar atorgar una subvenció a l'EMD de La Serra d'Almos, per un import de 10.000,00 €, per a destinar-los al Programa per al Sosteniment del lloc de Secretaria-Intervenció.

La Diputació de Tarragona atorga una subvenció a l’EMD de La Serra d’Almos per el Pla d’actuació Municipal PAM 2020 Inversions

desembre 4, 2020|Ajuts i Subvencions|

La Diputació de Tarragona, mitjançant un Acord de Junta de Govern, de data 8 de MAIG de 2020, va acordar atorgar una subvenció a EMD La Serra d'Almos, per un import de 50.000,00€, per a destinar-los al Programa de Inversions per l'actuació: Millora de la xarxa de subministrament d'aigua i enllumenat públic del carrer Major (fase I).

La Diputació de Tarragona atorga una subvenció de a l’EMD de La Serra d’Almos de 26.000,00€ per Despesa Corrent

desembre 4, 2020|Ajuts i Subvencions|

La Diputació de Tarragona, mitjançant un Acord de Junta de Govern, de data 8 de MAIG de 2020, va acordar atorgar una subvenció a EMD La Serra d'Almos, per un import de 26.0000,00 €, per a destinar-los al Programa de Despesa Corrent 2020.    

La Diputació de Tarragona atorga una subvenció a l’EMD la Serra d’Almos per un import de 1.786,51 €

gener 23, 2019|Ajuts i Subvencions|

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 13 de juliol de 2018, va acordar atorgar una subvenció a l’EMD de la Serra d’Almos per import de 1.786,51 €, per al finançament d'activitats culturals populars.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 21 de setembre de 2018, va acordar atorgar una subvenció a l’EMD de la Serra d’Almos per import de 10.000 €, per al finançament del sosteniment lloc secretaria-intervenció.

gener 10, 2019|Ajuts i Subvencions, General|

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 21 de setembre de 2018, va acordar atorgar una subvenció a l’EMD de la Serra d’Almos per import de 10.000 €, per al finançament de sosteniment lloc secretaria-intervenció.      

La Diputació de Tarragona atorga una subvenció a l’EMD la Serra d’Almos per un import de 12.000 €

desembre 3, 2018|Ajuts i Subvencions|

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 21 de setembre de 2018, va acordar atorgar una subvenció a l'EMD de la Serra d'Almos per import de 12.000 €, per al finançament de despeses corrents.

La Diputació de Tarragona atorga una subvenció per un import de 6.023,76€

agost 21, 2018|Ajuts i Subvencions|

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 22 de juny de 2018, va acordar atorgar una subvenció a l'EMD de la Serra d'Almos per un import de 6.023,76€ per a destinar-los a finançar les despeses de protecció de les zones de bany, en el nostre cas, el servei de socorrisme de [...]

La Diputació de Tarragona atorga una subvenció a l’EMD La Serra d’Almos per un import de 689,81€

agost 17, 2018|Ajuts i Subvencions|

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 27 de juliol de 2018, va acordar atorgar una subvenció a l'EMD de la Serra d'Almos per import de 689,81 €, per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament del Consultori Mèdic Local.