Ajuts i Subvencions

La Diputació de Tarragona atorga una subvenció a l’EMD la Serra d’Almos per un import de 1.786,51 €

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 13 de juliol de 2018, va acordar atorgar una subvenció a l’EMD de la Serra d’Almos per import de 1.786,51 €, per al finançament d'activitats culturals populars.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 21 de setembre de 2018, va acordar atorgar una subvenció a l’EMD de la Serra d’Almos per import de 10.000 €, per al finançament del sosteniment lloc secretaria-intervenció.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 21 de setembre de 2018, va acordar atorgar una subvenció a l’EMD de la Serra d’Almos per import de 10.000 €, per al finançament de sosteniment lloc secretaria-intervenció.      

La Diputació de Tarragona atorga una subvenció a l’EMD la Serra d’Almos per un import de 12.000 €

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 21 de setembre de 2018, va acordar atorgar una subvenció a l'EMD de la Serra d'Almos per import de 12.000 €, per al finançament de despeses corrents.

La Diputació de Tarragona atorga una subvenció per un import de 6.023,76€

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 22 de juny de 2018, va acordar atorgar una subvenció a l'EMD de la Serra d'Almos per un import de 6.023,76€ per a destinar-los a finançar les despeses de protecció de les zones de bany, en el nostre cas, el servei de socorrisme de la piscina.

La Diputació de Tarragona atorga una subvenció a l’EMD La Serra d’Almos per un import de 689,81€

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 27 de juliol de 2018, va acordar atorgar una subvenció a l'EMD de la Serra d'Almos per import de 689,81 €, per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament del Consultori Mèdic Local.