Ajuts i Subvencions

La Diputació de Tarragona atorga a l’EMD una subvenció de 9.087,57 € pel control sanitari de l’aigua de consum humà, de les piscines municipals i la legionel·la

La Diputació de Tarragona, mitjançant un Acord de Junta de Govern, de data 20 de juny de 2023, va acordar atorgar una subvenció a EMD La Serra d’Almos, per un import de 9.087,57 €, pel control sanitari de l'aigua de consum humà, de les piscines municipals i la legionel·la , al poble de La Serra d’Almos. Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.

La Diputació de Tarragona atorga a l’EMD una subvenció de 8.443,00 € per personal de socorrisme.

La Diputació de Tarragona, mitjançant un Acord de Junta de Govern, de data 20 de juny de 2023, va acordar atorgar una subvenció a EMD La Serra d’Almos, per un import de 8.443,00 €, pel  Personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals, per a l’exercici 2023, al poble de La Serra d’Almos. Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.

La Diputació de Tarragona atorga una subvenció a l’EMD de La Serra d’Almos per a Despeses Corrents

La Diputació de Tarragona, mitjançant un Acord de Junta de Govern, de data 22 de febrer de 2022, va acordar atorgar una subvenció a EMD La Serra d’Almos, per un import de 26.0000,00 €, per a destinar-los al Programa de Despesa Corrent 2022.

Subvenció de la Diputació de Tarragona per un import de 13.883,91 €

La Diputació de Tarragona, mitjançant un Acord de Junta de Govern, de data 20 de setembre de 2022, va acordar atorgar una subvenció a EMD La Serra d’Almos, per un import de 13.883,91 €, del Programa de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2022, per destinar-los a actuacions de protecció de la salut pública al poble de La Serra d’Almos. Línia 1: Vigilància de les zones [...]

Subvenció de la Diputació de Tarragona per un import de 11.801,60 €

La Diputació de Tarragona, mitjançant un Acord de Junta de Govern, de data 21 de desembre de 2021, va acordar atorgar una subvenció a EMD La Serra d’Almos, per un import de 11.801,60 €, del Programa de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2021, per destinar-los a actuacions de protecció de la salut pública al poble de la Serra d'Almos.

La Diputació de Tarragona atorga una subvenció a l’EMD de La Serra d’Almos per a Despeses Corrents

La Diputació de Tarragona, mitjançant un Acord de Junta de Govern, de data 27 d'octubre de 2020, va acordar atorgar una subvenció a EMD La Serra d’Almos, per un import de 26.0000,00 €, per a destinar-los al Programa de Despesa Corrent 2021.

Subvenció de la Diputació de Tarrgona, per un import de 5.000,00€

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 14 de juny de 2019, va acordar atorgar una subvenció a l’EMD de la Serra d’Almos per import de 5.000,00 €, per a inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis singulars o patrimonials i de valor cultural.