La Diputació de Tarragona, mitjançant un Acord de Junta de Govern, de data 20 de setembre de 2022, va acordar atorgar una subvenció a EMD La Serra d’Almos, per un import de 13.883,91 €, del Programa de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2022, per destinar-los a actuacions de protecció de la salut pública al poble de La Serra d’Almos.

Línia 1: Vigilància de les zones de bany. Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.

  • Socorristes piscina municipal.

10.764,16 € 

 

Línia 2: Protecció de la Salut Pública. Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.

  • Reducció d’espècies plaga en l’àmbit urbà.

 

  • Gestió d’animals domèstics abandonats.

 

 

  • Neteja i desinfecció d’espais públics i equipaments municipals.

 

  • Condicionament dels consultoris mèdics locals de titularitat municipal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.984,09 €