La Diputació de Tarragona, mitjançant un Acord de Junta de Govern, de data 20 de juny de 2023, va acordar atorgar una subvenció a EMD La Serra d’Almos, per un import de 8.443,00 €, pel  Personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals, per a l’exercici 2023, al poble de La Serra d’Almos. Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.