Ajuts i Subvencions

/Ajuts i Subvencions

La Diputació de Tarragona atorga a l’EMD una subvenció de 9.087,57 € pel control sanitari de l’aigua de consum humà, de les piscines municipals i la legionel·la

febrer 15, 2024|Ajuts i Subvencions|

La Diputació de Tarragona, mitjançant un Acord de Junta de Govern, de data 20 de juny de 2023, va acordar atorgar una subvenció a EMD La Serra d’Almos, per un import de 9.087,57 €, pel control sanitari de l'aigua de consum humà, de les piscines municipals i la legionel·la , al poble de La Serra d’Almos. Aquesta [...]

La Diputació de Tarragona atorga a l’EMD una subvenció de 8.443,00 € per personal de socorrisme.

novembre 16, 2023|Ajuts i Subvencions|

La Diputació de Tarragona, mitjançant un Acord de Junta de Govern, de data 20 de juny de 2023, va acordar atorgar una subvenció a EMD La Serra d’Almos, per un import de 8.443,00 €, pel  Personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals, per a l’exercici 2023, al poble de La Serra [...]

La Diputació de Tarragona atorga una subvenció a l’EMD de La Serra d’Almos per a Despeses Corrents

desembre 15, 2022|Ajuts i Subvencions, General|

La Diputació de Tarragona, mitjançant un Acord de Junta de Govern, de data 22 de febrer de 2022, va acordar atorgar una subvenció a EMD La Serra d’Almos, per un import de 26.0000,00 €, per a destinar-los al Programa de Despesa Corrent 2022.

Subvenció de la Diputació de Tarragona per un import de 13.883,91 €

desembre 2, 2022|Ajuts i Subvencions|

La Diputació de Tarragona, mitjançant un Acord de Junta de Govern, de data 20 de setembre de 2022, va acordar atorgar una subvenció a EMD La Serra d’Almos, per un import de 13.883,91 €, del Programa de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2022, per destinar-los a actuacions de protecció de [...]

Subvenció de la Diputació de Tarragona per un import de 11.801,60 €

febrer 24, 2022|Ajuts i Subvencions|

La Diputació de Tarragona, mitjançant un Acord de Junta de Govern, de data 21 de desembre de 2021, va acordar atorgar una subvenció a EMD La Serra d’Almos, per un import de 11.801,60 €, del Programa de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2021, per destinar-los a actuacions de protecció [...]

La Diputació de Tarragona atorga una subvenció a l’EMD de La Serra d’Almos per a Despeses Corrents

setembre 22, 2021|Ajuts i Subvencions|

La Diputació de Tarragona, mitjançant un Acord de Junta de Govern, de data 27 d'octubre de 2020, va acordar atorgar una subvenció a EMD La Serra d’Almos, per un import de 26.0000,00 €, per a destinar-los al Programa de Despesa Corrent 2021.

Subvenció de la Diputació de Tarrgona, per un import de 5.000,00€

abril 7, 2021|Ajuts i Subvencions|

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 14 de juny de 2019, va acordar atorgar una subvenció a l’EMD de la Serra d’Almos per import de 5.000,00 €, per a inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis singulars o patrimonials i de valor cultural.

Nova subvenció de la Diputació de Tarragona

març 25, 2021|Ajuts i Subvencions|

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 01 de desembre de 2020, va acordar atorgar una subvenció a l’EMD de la Serra d’Almos per import de 214,90 €, per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics de titularitat municipal.

La Diputació de Tarragona atorga una subvenció de 7.171,19€

març 11, 2021|Ajuts i Subvencions|

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 27 d'octubre de 2020, va acordar atorgar una subvenció a l’EMD de la Serra d’Almos per import de 7.171,19 €, en matèria de Protecció de la Salut Pública, amb motiu de la COVID19.

Nova subvenció de la Diputació de Tarragona

març 4, 2021|Ajuts i Subvencions|

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 17 de novembre de 2020, va acordar atorgar una subvenció a l’EMD de la Serra d’Almos per import de 7.000,00 €, per al finançament d'activitats culturals populars, en el marc de la normativa COVID-19.