General

La Diputació de Tarragona atorga a l’EMD una subvenció de 3.770,17 € per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania de caràcter singular.

març 22, 2024|General|

  La Diputació de Tarragona, mitjançant un Acord de Junta de Govern, de data 20 de juny de 2023, va acordar atorgar una subvenció a l'EMD La Serra d'Almos, per un import de 3.770,17 €, per a projectes i activitats culturals o d'interès per la ciutadania de caràcter singular.        

La Diputació de Tarragona atorga a l’EMD una subvenció de 1.112,61 € per actuacions de gestió de plagues urbanes i de protecció i gestió dels animals domèstics

març 8, 2024|General|

  La Diputació de Tarragona, mitjançant un Acord de Junta de Govern, de data 3 d'octubre de 2023, va acordar atorgar una subvenció a  l’EMD La Serra d’Almos, per un import de 1.112,61 €, per actuacions de gestió de plagues urbanes i de protecció i gestió dels animals domèstics,  per a l'exercici 2023. Aquesta actuació [...]

La Diputació de Tarragona atorga a l’EMD una subvenció de 1.604,17 € per Desfibril·ladors: manteniment i cursos de formació

març 6, 2024|General|

    La Diputació de Tarragona, mitjançant un Acord de Junta de Govern, de data 20 de juny de 2023, va acordar atorgar una subvenció a  l'EMD La Serra d’Almos, per un import de 1.604,17 €, per Manteniment i Cursos de Formació de Desfibril·ladors, per a l’exercici 2023.  Aquesta actuació compta amb la col·laboració de [...]

L’EMD La Serra d’Almos concedeix les subvencions en matèria de llibres de text pel curs 2023/2024

octubre 26, 2023|General|

Vistes  les sol·licituds presentades, de conformitat amb l’establert en l'article 25 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions en concordança amb l'article 21.1.s de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, s’ha resolt:   Concedir les següents subvencions en matèria de llibres de text:   [...]

La Diputació de Tarragona atorga a l’EMD de La Serra d’Almos una subvenció per al foment de l’ocupació local, anualitat 2022.

setembre 22, 2023|General|

La Diputació de Tarragona, mitjançant un Acord de Junta de Govern, de data 5 de juliol de 2022, va acordar atorgar una subvenció per import de 9.500,00 € a l’EMD de La Serra d'Almos, per al foment de l’ocupació local del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès, anualitat 2022.

La Diputació de Tarragona atorga a l’EMD una subvenció de 14.171,03 € per prevenció d’incendis.

agost 29, 2023|General|

La Entitat Municipal Descentralitzada de la Serra d’Almos, amb el suport de la Diputació de Tarragona, d’acord amb les bases de la convocatòria dels ajuts per la transició energètica i acció climàtica per l’exercici 2022 de la Diputació de Tarragona, de data 22 de Març de 2022, ha realitzat les següents actuacions: • Actuació tipus [...]

La Diputació de Tarragona atorga a l’EMD de la Serra d’Almos una subvenció de 9.843,73 € per a destinar-los al programa Inversions 2022

agost 9, 2023|General|

El 22 de febrer de 2022, La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va acordar atorgar una subvenció a l'EMD de La Serra d'Almos per un import de 9.843,73 € per destinar-los a l'Arranjament del Sistema d'abastament en alta. La població de la Serra d’Almos disposa del sistema d’abastament en alta en una [...]

La Diputació de Tarragona atorga una subvenció a l’EMD de La Serra d’Almos per a Despeses Corrents

agost 9, 2023|General|

La Diputació de Tarragona, mitjançant un Acord de Junta de Govern, de data 14 de febrer de 2023, va acordar atorgar una subvenció a EMD La Serra d’Almos, per un import de 26.0000,00 €, per a destinar-los al Programa de Despesa Corrent 2023.

La Diputació de Tarragona atorga una subvenció a l’EMD de La Serra d’Almos per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis

juny 20, 2023|General|

La Diputació de Tarragona, mitjançant un Acord de Junta de Govern, de data 13 de desembre de 2022, va acordar atorgar una subvenció a l' EMD La Serra d’Almos, per un import de 237,50 € per l'Aplicació de polítiques de seguretat als servidors i  1.278,12 € per Incrementar el nivell de seguretat informàtica. Maquinàri [...]

L’EMD La Serra d’Almos concedeix les subvencions en matèria de llibres de text pel curs 2022/2022

desembre 20, 2022|General|

Expedient núm.: 164/2022 Procediment: Concessió de subvencions Vistes les sol·licituds presentades, de conformitat amb l’establert en l'article 25 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions en concordança amb l'article 21.1.s de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, s’ha resolt: Concedir les següents subvencions en [...]