La Diputació de Tarragona, mitjançant un Acord de Junta de Govern, de data 20 de juny de 2023, va acordar atorgar una subvenció a l’EMD La Serra d’Almos, per un import de 3.770,17 €, per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania de caràcter singular.