La Entitat Municipal Descentralitzada de la Serra d’Almos, amb el suport de la Diputació de Tarragona, d’acord amb les bases de la convocatòria dels ajuts per la transició energètica i acció climàtica per l’exercici 2022 de la Diputació de Tarragona, de data 22 de Març de 2022, ha realitzat les següents actuacions:

• Actuació tipus 1.3: Neteja, segons condicions tècniques, de les franges laterals del camí
del Mas d’en Fornos, de titularitat municipal .

 

• Actuació tipus 1.5: Foment de la pastura amb infraestructures per la prevenció
d’incendis i la silvopastura, per l’ampliació de tancats en l’àrea estratègica del Mas
d’Eloi.

Aquestes actuacions compten amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona