La Diputació de Tarragona, mitjançant un Acord de Junta de Govern, de data 3 d’octubre de 2023, va acordar atorgar una subvenció a  l’EMD La Serra d’Almos, per un import de 1.112,61 €, per actuacions de gestió de plagues urbanes i de protecció i gestió dels animals domèstics,  per a l’exercici 2023. Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.