La Diputació de Tarragona, mitjançant un Acord de Junta de Govern, de data 5 de juliol de 2022, va acordar atorgar una subvenció per import de 9.500,00 € a l’EMD de La Serra d’Almos, per al foment de l’ocupació local del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès, anualitat 2022.