La Diputació de Tarragona, mitjançant un Acord de Junta de Govern, de data 20 de juny de 2023, va acordar atorgar una subvenció a EMD La Serra d’Almos, per un import de 9.087,57 €, pel control sanitari de l’aigua de consum humà, de les piscines municipals i la legionel·la , al poble de La Serra d’Almos. Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.