Partit

M. Lourdes Pena Pascual

Posició: Presidenta
Carrec: Presidència, Governació, Relacions Institucionals, Serveis municipals, Benestar i Família, Gent Gran