Partit

Xavier Cedó Pena

Posició: 1r Tinent Alcalde
Carrec: Hisenda, Promoció Econòmica, TIC, Urbanisme