La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 22 de juny de 2018, va acordar atorgar una subvenció a l’EMD de la Serra d’Almos per un import de 6.023,76€ per a destinar-los a finançar les despeses de protecció de les zones de bany, en el nostre cas, el servei de socorrisme de la piscina.

Divulgacio PLA_NORMES_2013