La Diputació de Tarragona, mitjançant un Acord de Junta de Govern, de data 8 de MAIG de 2020, va acordar atorgar una subvenció a EMD La Serra d’Almos, per un import de 50.000,00€, per a destinar-los al Programa de Inversions per l’actuació: Millora de la xarxa de subministrament d’aigua i enllumenat públic del carrer Major (fase I).