La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern, de data 27 d’octubre de 2020, va atorgar a l’EMD de La Serra d’Almos, dues subvencions del Pla d’Acció Municipal (PAM), anualitat 2020.

Aquestes subvencions s’han destinat fer front a les despeses corrents de l’EMD i a la Sosteniment lloc de secretaria-intervenció.

 

Programa Import
Despeses Corrents 26.000,00€
Sosteniment lloc de secretaria-intervenció 10.000,00€