La Diputació de Tarragona, mitjançant un Acord de Junta de Govern, de data 27 d’octubre de 2020, va acordar atorgar una subvenció a EMD La Serra d’Almos, per un import de 50.000,00 €, del Programa d’Inversions, per destinar-los a la millora de la xarxa de subministraments d’aigua i enllumenat del carrer Major de la Serra d’Almos.