La entitat municipal descentralitzada de la Serra d’Almos, ha realitzat treballs de prevenció local d’incendis forestals, consistents en el manteniment de les franges del poble, l’arranjament del punt de reserva d’aigua contra incendis forestals del Mas d’Eloi, la obertura de franges de baixa càrrega de combustible al camí municipal del Mas d’en Baconer, i actuacions pel foment de la silvopastura pel manteniment d’àrees estratègiques al Mas d’en Baconer i Mas d’Eloi. El cost total de les actuacions ha estat de 15.071,34 euros, i compta amb una subvenció de 14.317,76 euros de la prevenció local d’incendis forestals de la Diputació de Tarragona.