La Diputació de Tarragona, mitjançant un Acord de Junta de Govern, de data 13 de desembre de 2022, va acordar atorgar una subvenció a l’ EMD La Serra d’Almos, per un import de 237,50 € per l’Aplicació de polítiques de seguretat als servidors i  1.278,12 € per Incrementar el nivell de seguretat informàtica.

Maquinàri per crear còpies de seguretat redundants diàries i encriptació de la informació.