El 22 de febrer de 2022, La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va acordar atorgar una subvenció a l’EMD de La Serra d’Almos per un import de 9.843,73 € per destinar-los a l’Arranjament del Sistema d’abastament en alta.

La població de la Serra d’Almos disposa del sistema d’abastament en alta en una situació des de fa anys amb problemes de subministrament pel la falta de capacitat dels dipòsits actuals i per l’estat d’aquests doncs tenen pèrdues que afecten a l’estructura i agreugen el problema esmentat. El recurs hídric per l’abastament es troba en la font de la Font Vella situada a uns 1.160 m de la població aigües amunt del barranc de Tartacó. La canalització fins al primer dipòsit a l’interior de la població es recent essent de PEAD de DN 90 amb una sèrie de ventoses al llarga del traçat. El dipòsit esmentat es troba a una cota insuficient per la distribució en baixa per la qual cosa es realitza una impulsió a un dipòsit aeri pròxim d’uns 20 m3 de capacitat. Els dos dipòsits presenten pèrdues d’aigua però el que presenta afecció a l’estructura amb el risc de col·lapse i afecció al veïnat és el dipòsit aeri. Per aquest motiu l’EMD, requereix una solució per a enderrocar el dipòsit aeri, arranjar el dipòsit de la Font Vella i habilitar un antic dipòsit de servei a la població de Darmós ara fora d’ús. Aquest dipòsit és troba uns 10 m inferior de cota que el aeri a enderrocar.

El pressupost total d’aquesta actuació és 85.248,15 €, dels quals 9.843,73 € són aportats per la Diputació de Tarragona dins de la línia de subvenció PAM 2022 Inversions. El termini aproximat de finalització de l’obra és 3r trimestre 2023.