La Diputació de Tarragona, mitjançant un Acord de Junta de Govern, de data 14 de febrer de 2023, va acordar atorgar una subvenció a EMD La Serra d’Almos, per un import de 26.0000,00 €, per a destinar-los al Programa de Despesa Corrent 2023.