General

L’EMD La Serra d’Almos concedeix les subvencions en matèria de llibres de text pel curs 2022/2022

desembre 20, 2022|General|

Expedient núm.: 164/2022 Procediment: Concessió de subvencions Vistes les sol·licituds presentades, de conformitat amb l’establert en l'article 25 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions en concordança amb l'article 21.1.s de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, s’ha resolt: Concedir les següents subvencions en [...]

La Diputació de Tarragona atorga una subvenció a l’EMD de La Serra d’Almos per a Despeses Corrents

desembre 15, 2022|Ajuts i Subvencions, General|

La Diputació de Tarragona, mitjançant un Acord de Junta de Govern, de data 22 de febrer de 2022, va acordar atorgar una subvenció a EMD La Serra d’Almos, per un import de 26.0000,00 €, per a destinar-los al Programa de Despesa Corrent 2022.

Subvenció de la Diputació de Tarragona per un import de 14.317,76 €

octubre 26, 2022|General|

La entitat municipal descentralitzada de la Serra d'Almos, ha realitzat treballs de prevenció local d'incendis forestals, consistents en el manteniment de les franges del poble, l'arranjament del punt de reserva d'aigua contra incendis forestals del Mas d'Eloi, la obertura de franges de baixa càrrega de combustible al camí municipal del Mas d'en Baconer, i actuacions [...]

Nova subvenció de la Diputació de Tarragona

desembre 16, 2021|General|

La Diputació de Tarragona, mitjançant un Acord de Junta de Govern, de data 27 d'octubre de 2020, va acordar atorgar una subvenció a EMD La Serra d’Almos, per un import de 50.000,00 €, del Programa d'Inversions, per destinar-los a la millora de la xarxa de subministraments d'aigua i enllumenat del carrer Major de la Serra [...]

La Diputació de Tarragona atorga diverses subvencions a l’EMD de La Serra d’Almos

febrer 25, 2021|General|

La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern, de data 27 d'octubre de 2020, va atorgar a l'EMD de La Serra d'Almos, dues subvencions del Pla d'Acció Municipal (PAM), anualitat 2020. Aquestes subvencions s'han destinat fer front a les despeses corrents de l'EMD i a la Sosteniment lloc de secretaria-intervenció.   Programa [...]

X FESTA DE L’OLI

novembre 26, 2019|General|

  Actes dins de la X FESTA DE L'OLI    

La Diputació de Tarragona atorga una subvenció de 73.360,00€

abril 26, 2019|General|

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 15 de desembre de 2017, va acordar atorgar una subvenció a l’EMD de la Serra d’Almos per import de 73.360,00€, per al finançament de la Pavimentació i millora de la xarxa de subministrament d'aigua i clavegueram al carrer de les Escoles.      

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 21 de setembre de 2018, va acordar atorgar una subvenció a l’EMD de la Serra d’Almos per import de 10.000 €, per al finançament del sosteniment lloc secretaria-intervenció.

gener 10, 2019|Ajuts i Subvencions, General|

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 21 de setembre de 2018, va acordar atorgar una subvenció a l’EMD de la Serra d’Almos per import de 10.000 €, per al finançament de sosteniment lloc secretaria-intervenció.      

Tot a punt per la Festa de l’Oli

novembre 21, 2018|General|

Comunitat de Regants

setembre 6, 2018|General|

La Comunitat de Regants dels Guiamets comunica als seus socis el nou horari a partir de dimecres dia 05.09.18 Dilluns, dimecres i divendres de 17:00 a 08:00 el ramal de Tivissa, la Serra d'Almos i Móra